חולון - בית אורד

הנכס הוא בניין מודרני בעל שטח של כ-8,000 מ”ר על מגרש של כ-2,800 מ”ר. קיימת אפשרות השבחה של 2,600 מ”ר נוספים למשרדים ומסחר.
בסוף 2018 הנכס נרכש מהמנהל ועבור לבעלות פרטית של החברה.


הנכס נמצא סמוך לצירי תנועה ארציים מרכזיים, ומהווה מוקד משיכה חדשני בתפיסותיו לעסקים ולתעשיה.
הנכס נקנה מחברת אורד, המייצרת מערכות בקרה וגילוי אש, ומיד הושכר לה בחזרה ל-10 שנים עם אופציה ל-5 שנים נוספות, במסגרת עסקת sale and Leaseback.
הנכס הוא בניין מודרני בעל שטח מבונה של כ-8,000 מ”ר על מגרש של כ-2,800 מ”ר, קיימת אפשרות השבחה של 2,600 מ”ר נוספים למשרדים ומסחר.

   Broshure
חולון - בית אורד חולון - בית אורד
חולון - בית אורד | מידע כללי
  • 8000 מ”ר
לנכס הקודםלנכס הקודם           לנכס הבאלנכס הבא